SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Päivätty 1.5.2007

Sivuston käyttöehdot koskevat www-sivustoa ("nämä sivut") seuraavissa
osoitteissa:

itsromania.com
www.itsromania.com
Kaikki muut itsromania.com:n aladomainit


AVAAMALLA "NÄMÄ SIVUT" SITOUDUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA. 
"NÄIDEN SIVUJEN" KÄYTTÖ EI OLE SALLITTUA, MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ 
KÄYTTÖEHTOJA.

"Nämä sivut" sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. 
Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä 
käyttöehdoissa, pidätetään. "Näiden sivujen" sisällön tai sen osan 
kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa 
tahansa on kiellettyä ilman "näiden sivujen" tekijän etukäteistä 
kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia 
lukuunottamatta. "Näitä sivuja" saa katsella ja tarkastella 
tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä 
käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. "Näiden sivujen" 
sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman "näiden 
sivujen" tekijän erillistä kirjallista suostumusta. 

"Nämä sivut" ja niiden sisältö on "näiden sivujen" tekijän "näiden 
sivujen" käyttäjille tarjoama palvelu. "Nämä sivut" toimitetaan 
"sellaisena kuin ne ovat". "Näiden sivujen" tekijä ei takaa sitä, että 
"näitä sivuja" voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. 
"Näiden sivujen" tekijä pidättää itselleen oikeuden tehdä "näille 
sivuille" muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

"NÄIDEN SIVUJEN" TEKIJÄ EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA "NÄIDEN SIVUJEN" 
SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ 
SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN 
TARKOITUKSEEN. "NÄIDEN SIVUJEN" TEKIJÄ EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN 
"NÄILLÄ SIVUILLA" TARJOAMANSA PALVELUN TAI SEN KESKEYTYMISEN 
AIHEUTTAMISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI 
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN 
KESKEYTYKSESTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI 
ILMOITETTU "NÄIDEN SIVUJEN" TEKIJÄLLE. "NÄIDEN SIVUJEN" TEKIJÄN VASTUU 
ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

"Näillä sivuilla" voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille 
tai ylläpitämille sivuille. Linkin sisältyminen "näille sivuille" ei 
viittaa siihen, että "näiden sivujen" tekijä millään lailla 
kannattaisi, mainostaisi tai promovoisi kyseisiä kolmansien osapuolien 
omistamia tai ylläpitämiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai 
palveluita.